Privacy – Apotheek Billiton – Vlaardingen

Privacy

Op grond van de Wet bescherming persoonsgegevens hanteert apotheek Billiton het Privacyreglement. Al uw rechten zijn in dit reglement vastgelegd zoals het recht van kennisneming van de opname van gegevens, het recht om deze opgenomen gegevens in te zien, het recht om deze gegevens indien nodig te verbeteren, aan te vullen of te verwijderen en het recht om kennis te nemen van verstrekking van de gegevens aan uw huisarts, apotheker en apothekersassistenten. Ieder van hen heeft een beroepsgeheim.

Wet bescherming persoonsgegevens
Wet bescherming persoonsgegevens bepaalt dat uw persoonlijke gegevens alleen mogen worden gebruikt voor het doel waarvoor zij zijn aangevraagd en dat ze alleen onder ogen komen van de mensen voor wie ze bestemd zijn. De wet geeft u het recht om de over u opgenomen gegevens in te zien, te verbeteren, aan te vullen of te verwijderen en na te vragen aan wie de gegevens zijn verstrekt. U kunt de geregistreerde gegevens via uw persoonlijke pagina inzien en wijzigen. Apotheek Billiton belooft u dat uw gegevens nooit aan derden worden verkocht of ter inzage gegeven.

Meer informatie over de Wet bescherming persoonsgegevens: www.cbpweb.nl