Betaling – Apotheek Billiton – Vlaardingen

Betaling

De meeste geneesmiddelen worden vergoed door uw zorgverzekeraar. Indien wij uw polisgegevens hebben, hoeft u de medicijnen niet zelf te betalen. Wij verrekenen de kosten dan rechtstreeks met uw zorgverzekeraar. Ons computersysteem controleert bij ieder recept of de polisgegevens nog correct zijn. Indien u uw aankoop wel moet betalen kunt u dit contact doen, of anders met pin. Wij kunnen u ook de mogelijkheid van een maandrekening aanbieden. Hierbij ontvangt u van ons maandelijks een overzicht van de ontvangen medicatie. De maandrekening is gekoppeld aan een automatische incasso. Op al onze leveringen zijn de algemene betalingsvoorwaarden van toepassing.

Deze liggen ter inzage in de apotheek.